AHDAS OLKAPÄÄ

Diagnoosi : Ahdas olkapää

Kuvaus:

– Hartiarenkaan häiriötila. Useimmiten kiertymää eteenpäin.
– Liikerajoitteinen ja kipuileva ääriasennoissa. Liikerajoitteisuudessa käden liikkeet rajoittuneet, sekä ääriasennossa tuntuva kipu. Olkanivel voi tuntua liikkeessä siltä, että lähtisi paikoiltaan (muljahdus). Eritoten olkanivelen loitonnus, eli sivunosto.
– Hartiapunoksen loukkoontumistila. Supraspinatuksen jänne loukkoontuu luisten rakenteiden väliin aiheuttaen lihakseen toimintahäiriötilan.
– Kipu AC-nivelessä. Vihlaiseva kipu, jonka jälkitilana särky. SC-nivelessä saattaa kuulua ”rutinaa” olkaniveltä liikuttaessa.
– Kyfoottinen rintaranka -> Rintaranka liikerajoitteinen
– Paikallinen tulehdus -> yösärky

Hoito / oireen poistaminen:

– Selvitetään johtuuko oire liiasta rasituksesta vai olkaniveltä tukevien lihasten heikkoudesta / epätasapainotilasta.
– Jos ongelma johtuu hartiarenkaan virheasennosta, palautetaan se tilanteesta riippuen optimaaliseen (anatominen) asentoon manuaalisella käsittelyllä. Useimmiten 3-5 käsittely kertaa riittää näyttämään kuntoutuksen tuloksen. Joissain tapauksissa kivut alkavat helpottaa jo ensimmäisen käsittelykerran jälkeen (!)
– Täsmälliset lihas aktivaatioharjoitteet ovat lähes välttämättömät. Kuitenkin vältetään pitkiä staattisia lihasharjoitteita.
– Poistetaan mahdollinen lihasten epätasapainotila. Mineralisaation tilanne tarkastetaan. Luisten ja pehmytkudosten rappeuman poistaminen (!)

– Hoidon tavoitetilana saada olkapää tukemaan rintakehän kupoliin, jolloin kivut lievittyvät tai poistuvat kokonaan.

– ERITYISESTI käsiteltävät lihakset:
*      Supraspinatus
**    Pectoralis Minor/Major
***   Biceps brachii , subscapularis
**** Latissimus Dorsi

Kuva: Olkapään nivelet ja luiset rakenteet (muok. Reese & Bandy 2010)